Tất cả sản phẩm

Sắp xếp theo:

GIƯỜNG BỆNH ĐA NĂNG 4 TAY QUAY NAKITO NKT-04S

Nakito - Nhật Bản

10,500,000₫

15,800,000₫

GIƯỜNG ĐIỆN ĐA NĂNG NAKITO NKT-14

Nakito - Nhật Bản

20,000,000₫

22,000,000₫

GIƯỜNG ĐIỆN ĐA NĂNG NAKITO NKT-13

Nakito - Nhật Bản

17,900,000₫

21,000,000₫

GIƯỜNG BỆNH NHÂN ĐA NĂNG NAKITO NKT-12E

Nakito - Nhật Bản

20,500,000₫

23,500,000₫

GIƯỜNG ĐIỆN ĐA NĂNG NAKITO NKT-11E

Nakito - Nhật Bản

21,500,000₫

25,500,000₫

GIƯỜNG ĐIỆN ĐA NĂNG NAKITO NKT-10E

Nakito - Nhật Bản

18,500,000₫

23,000,000₫

GIƯỜNG BỆNH 5 TAY QUAY NAKITO NKT-05

Nakito - Nhật Bản

9,900,000₫

15,500,000₫

MÁY ĐO HUYẾT ÁP CỔ TAY BEURER BC85

Beurer - Đức

1,150,000₫

1,450,000₫

MÁY ĐO HUYẾT ÁP CỔ TAY BEURER BC58

Beurer - Đức

1,050,000₫

1,350,000₫

KHUNG TẬP ĐI CHO NGƯỜI BỊ LIỆT NK-04

Nakito - Nhật Bản

950,000₫

1,500,000₫

KHUNG TẬP ĐI CHO NGƯỜI BỊ LIỆT NK-02

Nakito - Nhật Bản

5,000,000₫

6,000,000₫

KHUNG TẬP ĐI CHO NGƯỜI BỊ LIỆT NK-01

Nakito - Nhật Bản

2,500,000₫

3,200,000₫

GIƯỜNG ĐIỆN ĐA CHỨC NĂNG NAKITO NKT-12

Nakito - Nhật Bản

21,000,000₫

24,000,000₫

GIƯỜNG ĐIỆN ĐA CHỨC NĂNG NAKITO NKT-10

Nakito - Nhật Bản

17,500,000₫

23,000,000₫

GIƯỜNG BỆNH TÁCH THÀNH XE LĂN NAKITO NKT-07

Nakito - Nhật Bản

13,500,000₫

21,500,000₫

GIƯỜNG BỆNH TÁCH THÀNH XE LĂN NAKITO NKT-06

Nakito - Nhật Bản

15,500,000₫

21,000,000₫

GIƯỜNG BỆNH 3 TAY QUAY NAKITO NKT-03

Nakito - Nhật Bản

7,500,000₫

8,500,000₫