Giường Chăm Sóc Bệnh Nhân

Sắp xếp theo:

GIƯỜNG BỆNH ĐA NĂNG 4 TAY QUAY NAKITO NKT-04S

Nakito - Nhật Bản

12,000,000₫

15,800,000₫

GIƯỜNG BỆNH 1 TAY QUAY NAKITO NKT-01

Nakito - Nhật Bản

5,000,000₫

6,200,000₫

GIƯỜNG BỆNH 2 TAY QUAY NAKITO NKT-02

Nakito - Nhật Bản

5,500,000₫

6,500,000₫

GIƯỜNG BỆNH 3 TAY QUAY NAKITO NKT-03

Nakito - Nhật Bản

7,500,000₫

8,500,000₫

GIƯỜNG BỆNH 4 TAY QUAY NAKITO NKT-04

Nakito - Nhật Bản

11,200,000₫

15,500,000₫

GIƯỜNG BỆNH 5 TAY QUAY NAKITO NKT-05

Nakito - Nhật Bản

11,500,000₫

15,500,000₫

GIƯỜNG BỆNH TÁCH THÀNH XE LĂN NAKITO NKT-06

Nakito - Nhật Bản

15,500,000₫

21,000,000₫

GIƯỜNG BỆNH TÁCH THÀNH XE LĂN NAKITO NKT-07

Nakito - Nhật Bản

17,000,000₫

25,500,000₫

GIƯỜNG ĐIỆN ĐA CHỨC NĂNG NAKITO NKT-11

Nakito - Nhật Bản

18,000,000₫

23,000,000₫

GIƯỜNG ĐIỆN ĐA CHỨC NĂNG NAKITO NKT-10

Nakito - Nhật Bản

17,500,000₫

23,000,000₫

GIƯỜNG ĐIỆN ĐA NĂNG NAKITO NKT-10E

Nakito - Nhật Bản

18,500,000₫

23,000,000₫

GIƯỜNG ĐIỆN ĐA CHỨC NĂNG NAKITO NKT-12

Nakito - Nhật Bản

18,500,000₫

26,000,000₫

GIƯỜNG ĐIỆN ĐA NĂNG NAKITO NKT-11E

Nakito - Nhật Bản

21,500,000₫

25,500,000₫

GIƯỜNG BỆNH NHÂN ĐA NĂNG NAKITO NKT-12E

Nakito - Nhật Bản

20,500,000₫

23,500,000₫

GIƯỜNG ĐIỆN ĐA NĂNG NAKITO NKT-13

Nakito - Nhật Bản

17,900,000₫

21,000,000₫

GIƯỜNG ĐIỆN ĐA NĂNG NAKITO NKT-14

Nakito - Nhật Bản

20,000,000₫

22,000,000₫

GIƯỜNG BỆNH 3 TAY QUAY AKIKO A83

Akiko - Nhật Bản

6,900,000₫

9,500,000₫

GIƯỜNG BỆNH NHÂN AKIKO A80

Akiko - Nhật Bản

2,500,000₫

2,990,000₫

GIƯỜNG BỆNH 5 TAY QUAY AKIKO A85

Akiko - Nhật Bản

11,500,000₫

14,500,000₫

GIƯỜNG BỆNH 3 TAY QUAY LUCASS GB33

Lucass - Mỹ

9,500,000₫

15,500,000₫

GIƯỜNG BỆNH NHÂN INOX 2 TAY QUAY

Medicine - Việt Nam

2,450,000₫

4,000,000₫

GIƯỜNG Y TẾ 2 TAY QUAY HK-9006

Hồng Kỳ

8,700,000₫

12,000,000₫

GIƯỜNG BỆNH 4 TAY QUAY NIKITA NKT-04

Nikita - Nhật Bản

10,500,000₫

14,800,000₫

GIƯỜNG BỆNH NHÂN 5 TAY QUAY NIKITA

Nikita - Nhật Bản

10,500,000₫

15,500,000₫