Giường Chăm Sóc Bệnh Nhân

Sắp xếp theo:

GIƯỜNG ĐIỆN ĐA CHỨC NĂNG AKIKO A89

Akiko - Nhật Bản

14,500,000₫

23,500,000₫

GIƯỜNG BỆNH 3 TAY QUAY NAKITO NKT-03

Nakito - Nhật Bản

7,500,000₫

8,500,000₫

GIƯỜNG BỆNH 5 TAY QUAY NAKITO NKT-05

Nakito - Nhật Bản

9,900,000₫

15,500,000₫

GIƯỜNG BỆNH ĐA NĂNG 4 TAY QUAY NAKITO NKT-04S

Nakito - Nhật Bản

11,000,000₫

14,500,000₫

GIƯỜNG BỆNH NHÂN 3 TAY QUAY NAKITO

Nikita - Nhật Bản

7,000,000₫

11,500,000₫

GIƯỜNG BỆNH TÁCH THÀNH XE LĂN NAKITO NKT-06

Nakito - Nhật Bản

15,500,000₫

21,000,000₫

GIƯỜNG BỆNH TÁCH THÀNH XE LĂN NAKITO NKT-07

Nakito - Nhật Bản

13,500,000₫

21,500,000₫

GIƯỜNG ĐIỆN ĐA CHỨC NĂNG NAKITO NKT-11

Nakito - Nhật Bản

18,000,000₫

23,000,000₫

GIƯỜNG ĐIỆN ĐA CHỨC NĂNG NAKITO NKT-10

Nakito - Nhật Bản

17,500,000₫

23,000,000₫

GIƯỜNG BỆNH ĐA CHỨC NĂNG NAKITO NK-17

Nikita - Nhật Bản

31,000,000₫

35,000,000₫

GIƯỜNG BỆNH ĐA CHỨC NĂNG NAKITO NKT-18

Nikita - Nhật Bản

22,500,000₫

25,000,000₫

GIƯỜNG ĐIỆN ĐA NĂNG NAKITO NKT-10E

Nakito - Nhật Bản

18,500,000₫

23,000,000₫

GIƯỜNG ĐIỆN ĐA CHỨC NĂNG NAKITO NKT-12

Nakito - Nhật Bản

21,000,000₫

24,000,000₫

GIƯỜNG ĐIỆN ĐA NĂNG NAKITO NKT-11E

Nakito - Nhật Bản

21,500,000₫

25,500,000₫

GIƯỜNG BỆNH NHÂN ĐA NĂNG NAKITO NKT-12E

Nakito - Nhật Bản

20,500,000₫

23,500,000₫

GIƯỜNG ĐIỆN ĐA NĂNG NAKITO NKT-13

Nakito - Nhật Bản

17,900,000₫

21,000,000₫

GIƯỜNG ĐIỆN ĐA NĂNG NAKITO NKT-14

Nakito - Nhật Bản

20,000,000₫

22,000,000₫

GIƯỜNG BỆNH 3 TAY QUAY AKIKO A83

Akiko - Nhật Bản

6,900,000₫

9,500,000₫

GIƯỜNG BỆNH NHÂN AKIKO A80

Akiko - Nhật Bản

2,500,000₫

2,990,000₫

GIƯỜNG BỆNH 5 TAY QUAY AKIKO A85

Akiko - Nhật Bản

9,000,000₫

14,500,000₫

GIƯỜNG BỆNH 3 TAY QUAY LUCASS GB33

Lucass - Mỹ

7,500,000₫

13,500,000₫